Stulejka WROCŁAW

Opis zabiegu stulejki

Wykonanie zabiegu stulejki we Wrocławiu wymaga krótkiego znieczulenia ogólnego. Mimo to operację wykonuje się w zakresie chirurgii dnia jednego, co oznacza, że po kilkugodzinnej obserwacji Pacjent zostaje wypisany do domu. Plastyka napletka umożliwia jego ponowne odprowadzenie do rowka zażołędnego i z powrotem. 

Należy pamiętać, że zabieg operacyjny jest jedynie “połową sukcesu”, bowiem drugą stanowi odpowiednie postępowanie pooperacyjne, które po dokładnym instruktażu chirurga dziecięcego Rodzice Pacjenta sami prowadzą dalej w domu.

Każdorazowo zanim Pacjent po  operacji stulejki opuści Klinikę jego Rodzice indywidualnie są informowani o właściwym postępowaniu pooperacyjnym i terminach kolejnych wizyt kontrolnych.

 

Za bezpieczeństwo Pacjenta w Klinice oraz podczas zabiegu stale odpowiada zespół specjalistów: chirurg dziecięcy- Maciej Krzeszewski, lekarz anestezjolog, pielęgniarka anestezjologiczna, pielęgniarka chirurgiczna oraz instrumentariuszka. 

 

Przygotowanie przed zabiegiem

W tygodniu poprzedzającym zabieg operacji stulejki należy wykonać podstawowe badania laboratoryjne (morfologię krwi obwodowej oraz podstawowy układ krzepnięcia). Doktor anestezjolog telefonicznie przeprowadza wywiad z Rodzicami dziecka i informuje ich szczegółowo o rodzaju znieczulenia. 

 

O czym należy pamiętać przed zabiegiem stulejki

Jeżeli na 3-4 tygodnie przed terminem zabiegu Pacjent zachoruje na ostrą infekcję (z wysoką temperaturą ciał i ostrymi objawami infekcyjnymi)-  termin zabiegu należy przełożyć co najmniej o 4 tygodnie. 

 

Dzień zabiegu stulejki

W dniu zabiegu każdy Pacjent jest ponownie badany przez chirurga dziecięcego oraz anestezjologa, omawiana i podpisywana jest treść zgody na zabieg i znieczulenie ogólne.

Wszyscy nasi mali Pacjenci są premedykowani, co gwarantuje, że wszystkie późniejsze niezbędne a bolesne manipulacje jak np założenie dostępu żylnego nie są  przez dziecko odczuwalne.

 

Czas trwania zabiegu stulejki

Zabieg zwykle trwa ok 20-30 minut

 

Zaraz po zabiegu stulejki

Bezpośrednio po zabiegu stulejki dziecko zostaje przewiezione na salę wybudzeniową, gdzie już na niego czekają Rodzice. 

Na ogół dzieci znoszą zabieg i znieczulenie bardzo dobrze, jednak w tym bezpośrednim okresie pooperacyjnym mogą się zdarzyć paradoksalne reakcje pobudzenia i rozdrażnienia dzieci- spowodowane najczęściej dezorientacją dziecka a nie dolegliwościami bólowymi, co nie jest niczym niepokojącym i zwykle ustępuje po upływie ok 60-90 min. 

 Gdy doktor anestezjolog uzna, że dziecko może zostać już wypisane do domu (po ok 3-4 godzinach od zabiegu) może ono zostać przewiezione samochodem osobowym , najlepiej w foteliku dziecięcym zapewniającym optymalna pozycję i minimalizację ewentualnych dolegliwości bólowych. 

 

Czas po zabiegu stulejki

Dzieci po zabiegach chirurgicznych wymagają stosowania doustnych leków przeciwbólowych ściśle wg  szczegółowych , ustalanych indywidualnie zaleceń anestezjologicznych. Miejscowo stosuje się przymoczki z Rivanolu i zimne okłady. W 3-4 dobie po zabiegu, kiedy ustępuje obrzęk pooperacyjny konieczna jest kontrola chirurgiczna podczas której następuje pierwsza po zabiegu próba odprowadzenia napletka. Oceniany jest również przebieg gojenia rany pooperacyjnej, na którą założone są zawsze szwy wchłanialne – nie wymagające ich usuwania.