Strona główna » Cennik – Periodontologia

Periodontologia

Wybrane zabiegi periodontologiczne
Selected periodontal treatments

USŁUGACENA
KIRETAŻ ZAMKNIĘTY (ZA 1 KIESZONKĘ)300 PLN
SZYNOWANIE ZĘBÓW100 PLN/PKT
PŁUKANIE KIESZONEK DZIĄSŁOWYCH ( ZA 1 KIESZONKĘ)40 PLN
APLIKACJA LEKU DO KIESZONEK DZIĄSŁOWYCH (ZA 1 KIESZONKĘ)50 PLN
MIKROCHIRURGICZNY ZABIEG PŁATOWY 1-3 ZĘBÓW/IMPLANTÓW (KIRETAŻ OTWARTY)500 PLN
MIKROCHIRURGICZNY ZABIEG PŁATOWY 4-6 ZĘBÓW/IMPLANTÓW Z BIOMATERIAŁEM800 PLN
STEROWANA REGENERACJA TKANEK/KOŚCI 1-3 ZĘBÓW/IMPLANTÓW Z BIOMATERIAŁEM2000-4000 PLN
STEROWANA REGENERACJA TKANEK/KOŚCI 4-6 ZĘBÓW/IMPLANTÓW Z BIOMATERIAŁEM2500-5000 PLN
MIKROCHIRURGICZNE WYDŁUŻENIE KORONY ZĘBA 1-3 ZĘBÓW (GINGIWEKTOMIA/OSTEKTOMIIA+OSTEOPLASTYKA)1000-1400 PLN
TUNELIZACJA CHIRURGICZNA 1 ZĄB400 PLN
POSZERZENIE STREFY DZIĄSŁA ROGOWACIEJĄCEGO 1-3 ZĄB700-1500 PLN
POKRYCIE RECESJI 1 ZĄB (BEZ/Z PRZESZCZEPEM ŁĄCZNOTKANOWYM) + KOSZT BIOMATERIAŁU700-1500 PLN
POKRYCIE RECESJI MNOGICH DO 6 ZĘBÓW (BEZ/Z PRZESZCZEPEM ŁACZNOTKANKOWYM)1800-2500 PLN
FOTOSAN50 PLN/PKT