Strona główna » Cennik – Periodontologia

Periodontologia

Wybrane zabiegi periodontologiczne
Selected periodontal treatments

USŁUGACENA
KIRETAŻ ZAMKNIĘTY (ZA 1 KIESZONKĘ)350 PLN
SZYNOWANIE ZĘBÓW150 PLN/PKT
PŁUKANIE KIESZONEK DZIĄSŁOWYCH ( ZA 1 KIESZONKĘ)70 PLN
APLIKACJA LEKU DO KIESZONEK DZIĄSŁOWYCH (ZA 1 KIESZONKĘ)90 PLN
MIKROCHIRURGICZNY ZABIEG PŁATOWY 1-3 ZĘBÓW/IMPLANTÓW (KIRETAŻ OTWARTY)650 PLN
MIKROCHIRURGICZNY ZABIEG PŁATOWY 4-6 ZĘBÓW/IMPLANTÓW Z BIOMATERIAŁEM950 PLN
STEROWANA REGENERACJA TKANEK/KOŚCI 1-3 ZĘBÓW/IMPLANTÓW Z BIOMATERIAŁEM2200-4200 PLN
STEROWANA REGENERACJA TKANEK/KOŚCI 4-6 ZĘBÓW/IMPLANTÓW Z BIOMATERIAŁEM2700-5200 PLN
MIKROCHIRURGICZNE WYDŁUŻENIE KORONY ZĘBA 1-3 ZĘBÓW (GINGIWEKTOMIA/OSTEKTOMIIA+OSTEOPLASTYKA)1200-1600 PLN
TUNELIZACJA CHIRURGICZNA 1 ZĄB500 PLN
POSZERZENIE STREFY DZIĄSŁA ROGOWACIEJĄCEGO 1-3 ZĄB2000 PLN
POKRYCIE RECESJI 1 ZĄB (BEZ/Z PRZESZCZEPEM ŁĄCZNOTKANOWYM) + KOSZT BIOMATERIAŁU900-1700 PLN
POKRYCIE RECESJI MNOGICH DO 6 ZĘBÓW (BEZ/Z PRZESZCZEPEM ŁACZNOTKANKOWYM)2000-2700 PLN
FOTOSAN70 PLN/PKT