Strona główna » Stomatologia » Implanty stomatologiczne

Implanty STOMATOLOGICZNE – ponad 20 letnie doświadczenie kliniczne Wrocław

Implant jest niewielką śrubką umieszczoną w kości szczęki lub/i żuchwy, zastępującą korzeń własnego zęba. Implanty stomatologiczne wykonywane są z tytanu, metalu doskonale tolerowanego przez organizm człowieka, co pozwala mu na szybkie zespolenie się z kością i czyni go naturalnym, bardzo stabilnym podłożem dla przyszłego zęba.

Implant zrasta się z kością (w tzw. procesie osteointegracyjnym) trwającym do kilku miesięcy i stanowi solidny fundament, na którym wykonujemy część naddziąsłową, czyli koronę, most lub protezę.

Metoda uzupełnienia brakujących zębów implantami jest najlepszą, najmniej ingerującą w pozostałe własne zęby metodą leczenia. Implanty stomatologiczne przynoszą wiele korzyści, między innymi:

– wyeliminowanie konieczności szlifowania sąsiednich, zdrowych zębów dodatkowego obciążenia, które zdecydowanie skraca ich żywotność, czego wymagają tradycyjne procedury nakładania koron i mostów;

– pomagają w zachowaniu właściwej struktury kostnej i kształtu twarzy oraz powstrzymaniu zaniku tkanki kostnej szczęk i żuchwy;

– pozwalają zrezygnować z ruchomych protez i nieestetycznych metalowych klamer;

– rekonstruowany ząb jest trwale i solidnie umocowany i w praktyce nie różni się wyglądem ani funkcjonalnością od własnych zębów.

PIERWSI WE WROCŁAWIU

Implanty zygomatyczne to prawdziwa rewolucja w nowoczesnej stomatologii!

Implanty zygomatyczne  to tytanowe wszczepy przeznaczone do rehabilitacji protetycznej pacjentów, u których stwierdza się znaczne zaniki kości szczęki. Pacjenci, którzy najczęściej są kwalifikowani do leczenia z wykorzystaniem implantów zygomatycznych to osoby używające częściową lub całkowitą protezę górną, posiadające w szczęce uzębienie resztkowe lub nieposiadające górnych zębów w ogóle. Często są to osoby, które z uwagi na masywne zaniki kości były w przeszłości dyskwalifikowane z leczenia implantoprotetycznego przy użyciu standardowych implantów.

Implanty zygomatyczne są stosowane, gdy w szczęce nie ma wystarczającej ilości kości aby utrzymać implanty standardowe. Wszczepienie implantów zygomatycznych odbywa się w znieczuleniu ogólnym. Jest to zabieg specjalistyczny, przeprowadzany przez doświadczonego chirurga szczękowo-twarzowego, którego  przeszkolenie w tym zakresie zostało potwierdzone odpowiednimi certyfikatami.

Dzięki implantom zygomatycznym pacjenci mają niespotykaną wcześniej możliwość wykonania pełnej odbudowy protetycznej bez konieczności wykonywania skomplikowanych przeszczepów kości, które najczęściej pobiera się z talerza biodrowego, bródki, gałęzi żuchwy itp

Współcześnie skuteczność leczenia z ich zastosowaniem sięga prawie 100%.